EnglishПо-русски

Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách společnosti CAJS Consulting s.r.o., která se zabývá ekonomickým a IT poradenstvím.

Nabízíme individuální přístup ke každému našemu zákazníkovi a navrhnutí takového řešení, které splní svoji funkci při optimálních nákladech. Veškeré služby se snažíme provést v co nejkratším možném čase, avšak s maximálním důrazem na kvalitu odvedené práce.

Poskytujeme tyto služby:

Dodávky a instalace výpočetní techniky včetně programového vybavení:

Skládá se z dodání, instalace a konfigurace zařízení výpočetní techniky. Instalační služby zahrnují vybalení zařízení, zkompletování všech komponentů, umístění na pracoviště, test funkčnosti, instalace software, registrace software a nastavení uživatelského prostředí. V případě, že se instalovaným zařízením nahrazuje zařízení původní, zajistíme i kompletní obnovu používaných aplikací včetně zachování původních dat.

Opravy a upgrade starších počítačů:

Obsahuje záruční i pozáruční servis prostředků výpočetní techniky. Upgrade starších počítačů (pokud je to možné). Navrhnutí takového řešení, které splní své požadavky při optimálních nákladech na pořízení.

Pravidelná správa, údržba a dohled nad Vašimi prostředky výpočetní techniky:

Obsahuje služby pro zajištění bezproblémového chodu Vašich prostředků výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.

Poradenská činnost při zavádění nových a správě stávajících informačních systémů:

Skládá se z odborné pomoci při nákupu a implementaci nových operačních systémů, nových aplikací či nových zařízení výpočetní techniky. Pravidelnou aktualizací aplikací nebo zařízení vyžadující pro svůj nejefektivnější chod pravidelnou aktualizaci. Návrh takového řešení, které splní svou funkci při optimálních nákladech.

Zálohování dat na CD/DVD:

Zálohujeme Vaše důležitá data na CD/DVD médium. Data mohou být při poruše (fyzické zničení pevného disku, napadení počítače virem nebo nechtěným smazáním) obnovena a Vy tak předejdete ztrátě.

Ekonomické poradeství:

Tvorba WWW stránek:

Kompletní tvorba WWW stránek včetně registrace domény, zajištění web hostingu. Možnost přeložení webových stránek mezi českým, slovenským, anglickým nebo ruským jazykem.

Překladatelské služby:

Překladatelské služby rodilými mluvčími (kromě anglického jazyka) mezi českým, slovenským, ruským a anglickým jazykem.

Coded by mk 2005